Kingdom BBQ- FOOD Tân Yên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 116 Ngô Xá, TT. Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3821833,106.1177081
Điện thoại liên lạc : +84 96 238 35 94
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 29 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Kingdom BBQ- FOOD Tân Yên

Kingdom BBQ- FOOD Tân Yên

Kingdom BBQ- FOOD Tân Yên

Kingdom BBQ- FOOD Tân Yên