La cà quán bún đậu mắm tôm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : khu đô thị mới, ấp Đồn, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2051207,105.9973353
Điện thoại liên lạc : +84 96 733 09 36
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 142 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

La cà quán bún đậu mắm tôm

La cà quán bún đậu mắm tôm

La cà quán bún đậu mắm tôm

La cà quán bún đậu mắm tôm