Lá Cọ Minh Hoa Restaurant

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Ngã 3 Chợ Xuân Khanh, Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.110979,105.448203
Điện thoại liên lạc : +84 24 3383 8986
Website : nhahanglacominhhoa.com
Số lượng reviews địa điểm này : 164 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Sunday 7AM–10PM
Monday 7AM–10PM
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Lá Cọ Minh Hoa Restaurant

Lá Cọ Minh Hoa Restaurant

Lá Cọ Minh Hoa Restaurant

Lá Cọ Minh Hoa Restaurant