Lẩu Chó Thanh Bình

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Hồng Hà, TT. Mậu A, Văn Yên, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8850206,104.6821899
Điện thoại liên lạc : +84 394 985 662
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 36 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Sunday 7AM–10PM
Monday 7AM–10PM
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Lẩu Chó Thanh Bình

Lẩu Chó Thanh Bình

Lẩu Chó Thanh Bình

Lẩu Chó Thanh Bình