Lẩu đuôi bò 155 Nguyễn du

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 155 Đường Nguyễn Du, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 02103, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3317254,105.3840977
Điện thoại liên lạc : +84 91 522 42 55
Website : business.site
Số lượng reviews địa điểm này : 14 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Tuesday 9AM–10PM
Wednesday 9AM–10PM
Thursday 9AM–10PM
Friday 9AM–10PM
Saturday 9AM–10PM
Sunday 9AM–10PM
Monday 9AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Lẩu đuôi bò 155 Nguyễn du

Lẩu đuôi bò 155 Nguyễn du

Lẩu đuôi bò 155 Nguyễn du

Lẩu đuôi bò 155 Nguyễn du