Lẩu ngon cẩm phả

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : số 7 đường bái, tử long, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0090067,107.2729054
Điện thoại liên lạc : +84 98 756 76 80
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Lẩu ngon cẩm phả

Lẩu ngon cẩm phả

Lẩu ngon cẩm phả

Lẩu ngon cẩm phả