Lẩu Ngựa Quang Trung

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT305C, Văn Quán, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3617495,105.45905
Điện thoại liên lạc : +84 97 626 48 33
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Lẩu Ngựa Quang Trung

Lẩu Ngựa Quang Trung

Lẩu Ngựa Quang Trung

Lẩu Ngựa Quang Trung