Lien Mac B Elementary School

Lĩnh vực của địa điểm : Trường tiểu học
Địa chỉ : Lien Mac Commune, Me Linh District, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1808477,105.6645599
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Lien Mac B Elementary School

Lien Mac B Elementary School

Lien Mac B Elementary School

Lien Mac B Elementary School