Liên Quán – Thế Giới Ăn Vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 24C4+88P, Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0208879,106.1058028
Điện thoại liên lạc : +84 97 218 58 93
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Liên Quán - Thế Giới Ăn Vặt

Liên Quán - Thế Giới Ăn Vặt

Liên Quán - Thế Giới Ăn Vặt

Liên Quán - Thế Giới Ăn Vặt