Mập Xù

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 2QMG+R65, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0345209,106.7756128
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Mập Xù

Mập Xù

Mập Xù

Mập Xù