Máy Tính Tấn Xuân

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : C766+9FR, Bảo Nhai, Bắc Hà, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4109985,104.2611545
Điện thoại liên lạc : +84 91 144 46 18
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 12 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Sunday Closed
Monday 8AM–10PM
Tuesday Closed
Wednesday Closed
Thursday Closed
Friday Closed
Saturday Closed
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Máy Tính Tấn Xuân

Máy Tính Tấn Xuân

Máy Tính Tấn Xuân

Máy Tính Tấn Xuân