Minh Phúc – Phở bò

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 335 ĐT265, Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7499675,106.0698897
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 2.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Minh Phúc - Phở bò

Minh Phúc - Phở bò

Minh Phúc - Phở bò

Minh Phúc - Phở bò