Minh’s Family Cooking

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 21-23 Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0348813,105.8521642
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 48 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Minh's Family Cooking

Minh's Family Cooking

Minh's Family Cooking

Minh's Family Cooking