Mini shop Ăn Vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Trương Quyền, P.Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7116571,104.9045929
Điện thoại liên lạc : +84 91 966 98 18
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Mini shop Ăn Vặt

Mini shop Ăn Vặt

Mini shop Ăn Vặt

Mini shop Ăn Vặt