Mộc quán Ba Bể

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Tiểu khu 11, Ba Bể, Bắc Kạn 260000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.450391,105.71979
Điện thoại liên lạc : +84 868 931 981
Website : moc-quan-ba-be.business.site
Số lượng reviews địa điểm này : 29 reviews
Reviews : 3.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Mộc quán Ba Bể

Mộc quán Ba Bể

Mộc quán Ba Bể

Mộc quán Ba Bể