My Hai Restaurant

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 63 Lò Sũ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0313733,105.8545341
Điện thoại liên lạc : +84 24 3825 7344
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 92 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–10PM
Monday 9AM–10PM
Tuesday 9AM–10PM
Wednesday 9AM–10PM
Thursday 9AM–10PM
Friday 9AM–10PM
Saturday 9AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

My Hai Restaurant

My Hai Restaurant

My Hai Restaurant

My Hai Restaurant