Nam homestay

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : JRHM+JFV, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.629119,105.8336793
Điện thoại liên lạc : +84 355 215 588
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 17 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nam homestay

Nam homestay

Nam homestay

Nam homestay