Ngân Hàng Tmcp Bắc Á (Bacabank) – Pgd Bà Triệu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 163 Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0130603,105.8492416
Điện thoại liên lạc : +84 24 3974 9678
Website : baca-bank.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Monday 8AM–5PM
Tuesday 8AM–5PM
Wednesday 8AM–5PM
Thursday 8AM–5PM
Friday 8AM–5PM
Saturday Closed
Sunday Closed
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ngân Hàng Tmcp Bắc Á (Bacabank) - Pgd Bà Triệu

Ngân Hàng Tmcp Bắc Á (Bacabank) - Pgd Bà Triệu

Ngân Hàng Tmcp Bắc Á (Bacabank) - Pgd Bà Triệu

Ngân Hàng Tmcp Bắc Á (Bacabank) - Pgd Bà Triệu