Nghiền Cafe

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : N1 Vĩnh Phúc, 106, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0419004,105.8095971
Điện thoại liên lạc : +84 96 722 59 95
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 77 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–11PM
Wednesday 7AM–11PM
Thursday 7AM–11PM
Friday 7AM–11PM
Saturday 7AM–11PM
Sunday 7AM–11PM
Monday 7AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nghiền Cafe

Nghiền Cafe

Nghiền Cafe

Nghiền Cafe