Ngọc Hằng Beer Restaurant

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 110 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0186069,105.8111083
Điện thoại liên lạc : +84 24 2246 4169
Website : foody.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 1,503 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Sunday 8AM–11PM
Monday 8AM–11PM
Tuesday 8AM–11PM
Wednesday 8AM–11PM
Thursday 8AM–11PM
Friday 8AM–11PM
Saturday 8AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ngọc Hằng Beer Restaurant

Ngọc Hằng Beer Restaurant

Ngọc Hằng Beer Restaurant

Ngọc Hằng Beer Restaurant