Ngọc Huyền Bakery

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 144 Thành Công, P.Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.711749,104.8780245
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ngọc Huyền Bakery

Ngọc Huyền Bakery

Ngọc Huyền Bakery

Ngọc Huyền Bakery