Ngọc Ngoan Xôi – Cơm Cuộn – Đồ Ăn Vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 252 Lê Hồng Phong, Phường, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7122122,104.8725171
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ngọc Ngoan Xôi - Cơm Cuộn - Đồ Ăn Vặt

Ngọc Ngoan Xôi - Cơm Cuộn - Đồ Ăn Vặt

Ngọc Ngoan Xôi - Cơm Cuộn - Đồ Ăn Vặt

Ngọc Ngoan Xôi - Cơm Cuộn - Đồ Ăn Vặt