Nhà C tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lĩnh vực của địa điểm : Cửa hàng hàng hóa gia đình
Địa chỉ : Tập Thể Nguyễn Công Trứ, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0114824,105.8530609
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 16 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaNhà C tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội