Nhà Hàng 38

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 55W9+CFR, Chà Nưa, Sìn Hồ, Lai Châu, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1961135,103.1686535
Điện thoại liên lạc : +84 97 764 37 38
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 33 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng 38

Nhà Hàng 38

Nhà Hàng 38

Nhà Hàng 38