Nhà Hàng A Sim

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : ĐT254, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4294745,105.6492301
Điện thoại liên lạc : +84 358 159 280
Website : dulich.backan.gov.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 42 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng A Sim

Nhà Hàng A Sim

Nhà Hàng A Sim

Nhà Hàng A Sim