Nhà hàng Ăn uống Bãi Lát 2

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : TL292, Tam Tiến, Yên Thế, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5467456,106.0742739
Điện thoại liên lạc : +84 379 177 071
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Ăn uống Bãi Lát 2

Nhà hàng Ăn uống Bãi Lát 2

Nhà hàng Ăn uống Bãi Lát 2

Nhà hàng Ăn uống Bãi Lát 2