Nhà hàng ăn uống Đạo Năm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Unnamed Road, Thượng Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9967718,105.1294944
Điện thoại liên lạc : +84 98 552 41 18
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 6AM–10:30PM
Wednesday 6AM–10:30PM
Thursday 6AM–10:30PM
Friday 6AM–10:30PM
Saturday 6AM–10:30PM
Sunday 6AM–10:30PM
Monday 6AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng ăn uống Đạo Năm

Nhà hàng ăn uống Đạo Năm

Nhà hàng ăn uống Đạo Năm

Nhà hàng ăn uống Đạo Năm