Nhà Hàng Ăn Uống Khanh Tảng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 52 Lê Hồng Phong, P.Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7145384,104.8776179
Điện thoại liên lạc : +84 216 3867 243
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Ăn Uống Khanh Tảng

Nhà Hàng Ăn Uống Khanh Tảng

Nhà Hàng Ăn Uống Khanh Tảng

Nhà Hàng Ăn Uống Khanh Tảng