Nhà Hàng Ăn Uống Mạnh Tươi

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL279, TT. Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5828773,103.4092211
Điện thoại liên lạc : +84 97 460 37 36
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 16 reviews
Reviews : 3.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.4
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Ăn Uống Mạnh Tươi

Nhà Hàng Ăn Uống Mạnh Tươi

Nhà Hàng Ăn Uống Mạnh Tươi

Nhà Hàng Ăn Uống Mạnh Tươi