Nhà Hàng Anh Tuấn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 8 Thương Mại, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0329443,106.7702103
Điện thoại liên lạc : +84 98 912 13 55
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 206 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Anh Tuấn

Nhà Hàng Anh Tuấn

Nhà Hàng Anh Tuấn

Nhà Hàng Anh Tuấn