Nhà Hàng Bình Tuyên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : CF6C+6HR, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4105895,105.4713623
Điện thoại liên lạc : +84 98 291 71 78
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 19 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Bình Tuyên

Nhà Hàng Bình Tuyên

Nhà Hàng Bình Tuyên

Nhà Hàng Bình Tuyên