Nhà Hàng Bộ Dê

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL279, Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4497588,105.7983658
Điện thoại liên lạc : +84 91 519 69 68
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 15 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Bộ Dê

Nhà Hàng Bộ Dê

Nhà Hàng Bộ Dê

Nhà Hàng Bộ Dê