Nhà hàng Cá hồi Tênh Phông

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : HCJ9+RG8, TT. Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5820287,103.4188785
Điện thoại liên lạc : +84 97 218 30 24
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 63 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Cá hồi Tênh Phông

Nhà hàng Cá hồi Tênh Phông

Nhà hàng Cá hồi Tênh Phông

Nhà hàng Cá hồi Tênh Phông