Nhà Hàng Cá Hồi Vua Sapa

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : TT. Sa Pa, Sa Pa, Lao Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3369888,103.8469144
Điện thoại liên lạc : +84 898 989 329
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 304 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Cá Hồi Vua Sapa

Nhà Hàng Cá Hồi Vua Sapa

Nhà Hàng Cá Hồi Vua Sapa

Nhà Hàng Cá Hồi Vua Sapa