Nhà hàng Cá Sông Lô

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Ng. 382, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.8239737,104.4987535
Điện thoại liên lạc : +84 96 436 73 88
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 127 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Cá Sông Lô

Nhà hàng Cá Sông Lô

Nhà hàng Cá Sông Lô

Nhà hàng Cá Sông Lô