Nhà Hàng Cây Si – Vua Gà Đồi

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Hà Sen, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7395904,107.0413258
Điện thoại liên lạc : +84 97 461 89 66
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Cây Si - Vua Gà Đồi

Nhà Hàng Cây Si - Vua Gà Đồi

Nhà Hàng Cây Si - Vua Gà Đồi

Nhà Hàng Cây Si - Vua Gà Đồi