Nhà Hàng Cơm Mường Lò

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 281 Điện Biên, Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6014646,104.5079368
Điện thoại liên lạc : +84 97 899 95 85
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 167 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Cơm Mường Lò

Nhà Hàng Cơm Mường Lò

Nhà Hàng Cơm Mường Lò

Nhà Hàng Cơm Mường Lò