Nhà hàng Cơm quê Hoa Lựu

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 88 Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0326793,106.1974769!15sCgLEg5IBB2NvbGxlZ2U
Điện thoại liên lạc : +84 91 368 82 88
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 156 reviews
Reviews : 3.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Cơm quê Hoa Lựu

Nhà hàng Cơm quê Hoa Lựu

Nhà hàng Cơm quê Hoa Lựu

Nhà hàng Cơm quê Hoa Lựu