Nhà Hàng Cường Nga

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : CF85+6M5, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4155313,105.4591983
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Cường Nga

Nhà Hàng Cường Nga

Nhà Hàng Cường Nga

Nhà Hàng Cường Nga