Nhà Hàng Diệu Vân

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL1A, Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4969063,106.347723
Điện thoại liên lạc : +84 97 460 15 57
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 312 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Diệu Vân

Nhà Hàng Diệu Vân

Nhà Hàng Diệu Vân

Nhà Hàng Diệu Vân