Nhà Hàng Đình Khiêm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 7GH9+FVX, xóm Nha, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2787467,105.5197391
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Đình Khiêm

Nhà Hàng Đình Khiêm

Nhà Hàng Đình Khiêm

Nhà Hàng Đình Khiêm