Nhà hàng đồ nướng lẩu Quán Sứ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 61 Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0251916,105.8453053
Điện thoại liên lạc : +84 97 238 38 72
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 35 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 6–11PM
Monday 6–11PM
Tuesday 6–11PM
Wednesday 6–11PM
Thursday 6–11PM
Friday 6–11PM
Saturday 6–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng đồ nướng lẩu Quán Sứ

Nhà hàng đồ nướng lẩu Quán Sứ

Nhà hàng đồ nướng lẩu Quán Sứ

Nhà hàng đồ nướng lẩu Quán Sứ