Nhà hàng Đức Xồm thịt dê

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 324M+69P, Tdp Tân An, Hàm Yên, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.0556,105.033462
Điện thoại liên lạc : +84 359 884 955
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 14 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–10PM
Monday 9AM–10PM
Tuesday 9AM–10PM
Wednesday 9AM–10PM
Thursday 9AM–10PM
Friday 9AM–10PM
Saturday 9AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Đức Xồm thịt dê

Nhà hàng Đức Xồm thịt dê

Nhà hàng Đức Xồm thịt dê

Nhà hàng Đức Xồm thịt dê