Nhà Hàng Giang Bính

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 272 Điện Biên, Pú Trạng, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6016571,104.5063127
Điện thoại liên lạc : +84 97 989 94 78
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 150 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Giang Bính

Nhà Hàng Giang Bính

Nhà Hàng Giang Bính

Nhà Hàng Giang Bính