Nhà hàng Giang Linh món ăn dân tộc

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 036 D3, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3979162,103.4553203
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 12 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Giang Linh món ăn dân tộc

Nhà hàng Giang Linh món ăn dân tộc

Nhà hàng Giang Linh món ăn dân tộc

Nhà hàng Giang Linh món ăn dân tộc