Nhà Hàng Hải Thoại

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : M6M7+2WH, Đề Thám, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6825523,106.260513!15sCgLEg1oEIgLEg5IBCmZvb2RfY291cnQ
Điện thoại liên lạc : +84 98 720 33 78
Website : sites.google.com
Số lượng reviews địa điểm này : 47 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Hải Thoại

Nhà Hàng Hải Thoại

Nhà Hàng Hải Thoại

Nhà Hàng Hải Thoại