Nhà Hàng Hải Béo

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 307 Điện Biên, Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6015373,104.5062339
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 16 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Hải Béo

Nhà Hàng Hải Béo

Nhà Hàng Hải Béo

Nhà Hàng Hải Béo