Nhà hàng Hiền Béo, Lẩu cua đồng số 1 Chương Mỹ; Tel: 0977928155

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Rốc Cống, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9247721,105.6926317
Điện thoại liên lạc : +84 97 792 81 55
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 59 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà hàng Hiền Béo, Lẩu cua đồng số 1 Chương Mỹ; Tel: 0977928155

Nhà hàng Hiền Béo, Lẩu cua đồng số 1 Chương Mỹ; Tel: 0977928155

Nhà hàng Hiền Béo, Lẩu cua đồng số 1 Chương Mỹ; Tel: 0977928155

Nhà hàng Hiền Béo, Lẩu cua đồng số 1 Chương Mỹ; Tel: 0977928155