Nhà Hàng Hoa Cương

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Tân An, Ph.Hùng Vương, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4059544,105.3736!15sCgLEg1oEIgLEg5IBDW1lYWxfZGVsaXZlcnk
Điện thoại liên lạc : +84 210 3821 472
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 25 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Hoa Cương

Nhà Hàng Hoa Cương

Nhà Hàng Hoa Cương

Nhà Hàng Hoa Cương