Nhà Hàng Hưởng Liên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Hữu Nghị, P. Hoà Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5114676,107.9706446
Điện thoại liên lạc : +84 203 3773 190
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 70 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Tuesday 10AM–10PM
Wednesday 10AM–10PM
Thursday 10AM–10PM
Friday 10AM–10PM
Saturday 10AM–10PM
Sunday 10AM–10PM
Monday 10AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Hưởng Liên

Nhà Hàng Hưởng Liên

Nhà Hàng Hưởng Liên

Nhà Hàng Hưởng Liên